algemene voorwaarden Biothlon

ALGEMENE VOORWAARDEN BIOTHLON

De deelnemers verklaren zich door deelname bekend en akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • Deelnemen aan de Biothlon is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door welke oorzaak dan ook.
 • De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
 • De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden, de verkeersregels op de openbare weg in acht te nemen, en aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.
 • Als de Biothlon door overmacht wordt afgelast, dan vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook kan de organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten.
 • Bij afgelasting wordt in principe geen nieuwe datum vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan plaats in het volgende kalenderjaar.
 • Bij annuleren door de deelnemer is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Het is wel mogelijk om een vervanger(st)er te laten meedoen. Deze vervang(st)er doet mee onder eigen naam maar maakt dan gebruik van het reeds overgemaakte inschrijfgeld.
 • Deelnemers confirmeren zich door inschrijving en deelname met het opnemen van opgegeven gegevens in het bestand van de Organisatie.
 • De gegevens worden onder andere gebruikt voor:
  • Publicatie van de uitslagen op internet;
  • Publicatie op sociale media, websites, nieuwsbrieven, mailingen, etc. door Biothlon en het Bio Vakantieoord over dit evenement en de editie van het volgende jaar.

Privacy:

 • Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van de organisatie zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • Gegevens worden verwerkt door stichting Biothlon om het evenement te organiseren en deelnemers te informeren.
  De stichting bewaard persoonsgegevens voor communicatie tot 28 maanden jaar na laatste deelname. Financiële gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.
 • Gegevens worden verwerkt door hardloopuitslagen.nl met de applicatie Stopwatch. De gegevens worden gepubliceerd op hardloopuitslagen.nl en op uitslagen.nl
  De persoonsgegevens die hardloopuitslagen.nl verwerkt worden, worden vernietigd op verzoek van de organisatie 6 maanden na het evenement verwijderd.

De volgende gegevens worden door stichting Biothlon verwerkt:

 • Naam
 • Emailadres van individuele inschrijvers
 • betaalgegevens
 • De volgende gegevens worden opgeslagen binnen hardloopuitslagen.nl:
  o Naam
  o e-mailadres (wordt niet gepubliceerd)
  o Videobeelden
  o Fotomateriaal
  o Gelopen tijd
  o Gelopen afstand
  o Startnummer
 • Opgeslagen data binnen uitslagen.nl
  o Naam
  o E-mailadres (wordt niet gepubliceerd)
  o Gelopen tijd
  o Gelopen afstand
  o Deelnemer kan achteraf (na afloop van het event) zijn gegevens laten verwijderen, hierdoor worden de koppelingen tussen persoonsgegevens en afgelegde afstand en tijd verwijderd. Ook worden koppelingen tussen persoonsgegevens en foto- en videomateriaal materiaal verwijderd. Echter kunnen videobeelden zelf niet verwijderd worden, waardoor deelnemer op beeld blijft staan, maar niet te herleiden is naar naam of persoonsgegevens.

IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09