Integriteit

Gedragscodes en richtlijnen

Deze codes en richtlijnen gelden voor zowel het Bio Vakantieoord (stichting Bio Kinderrevalidatie) als voor de Bio Manege (stichting Nationaal Centrum Paardrijden Gehandicapten)

Wij hanteren de volgende richtlijnen

Directiesalarissen
De “Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen” wordt door Bio Vakantieoord (stichting Bio Kinderrevalidatie) nageleefd (conform BSD score 395). (goededoelennederland.nl)

Jaarverslaglegging
Bio Vakantieoord hanteert richtlijn 650 voor jaarverslaggeving inclusief aanwijzingen voor kostentoerekening beheer en administratie. (jaarverslagen)

Reglementen CBF-keurmerk
Wij volgen het CBF-keurmerk (erkenningspaspoort) voor goed bestuur van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Integriteit

Bio Vakantieoord is een gastvrij vakantieoord voor gezinnen met kinderen met een meervoudige handicap. Daarnaast biedt Bio Vakantieoord een manege waar ruiters met een beperking (therapeutisch) kunnen paardrijden. We willen dat deze gezinnen zich welkom voelen en streven ernaar het kind en het gezin onbeperkt te laten genieten. Om dit te kunnen doen zorgen we samen voor dat de gasten kunnen rekenen op een gastvrij verblijf. Bio Vakantieoord hecht hierbij veel waarde aan betrouwbaar en integer handelen van iedereen die betrokken is bij de stichting. Bio Vakantieoord/Bio Manege is er op gericht misstanden en schendingen zoveel mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd wordt zeer serieus omgegaan met vermoedens van mistanden en schendingen wanneer deze zich voordoen.

Elke organisatie heeft te maken met integriteitsdilemma’s. Wat integer is en wat niet, is afhankelijk van de tijdgeest en de context waarbinnen integriteitsdilemma’s spelen. Daarbij beoordeelt de maatschappij mede de invulling van integriteit en vertrouwen. Die externe opinie kan Bio Vakantieoord/Bio Manege gebruiken om haar eigen gedrag te spiegelen. Richtlijnen over integriteit geven aan welk gedrag van iedereen die betrokken is bij de stichting, wordt verwacht. Soms lijkt integriteit bij organisaties meer de formele richtlijnen te betreffen dan het gedrag zelf. Integer gedrag moet het doel zijn en richtlijnen zijn daarvoor een nuttig middel. Daarom is het belangrijk om binnen de organisatie dilemma’s te bespreken en helder met elkaar te maken.

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de basisprincipes waar Bio Vakantieoord/Bio Manege voor staat en waar iedereen die betrokken is bij de stichting, zich aan moet houden is een integriteitsbeleid opgesteld.

Klachten rondom integriteit melden

Bio Vakantieoord vindt het belangrijk dat haar medewerkers voldoen aan de hoogste eisen van integriteit. Daarom ondertekenen zij een gedragscode. (gedragscode)

Heeft u toch klachten over integriteitskwesties, misstanden of grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u dit melden bij het externe meldpunt. Via e-mail: meldpuntgoededoelen@gimd.nl of telefonisch: 088-8008524.

Of u kunt uw klacht melden bij de integriteitsfunctionaris van Bio Vakantieoord via e-mail: integriteit@biovakantieoord.nl.  Zowel het externe meldpunt als de integriteitsfunctionaris adviseren u over verder te nemen stappen en zorgen voor de benodigde begeleiding.

Klachten over dienstverlening melden

Bio Vakantieoord heeft een klachtenprocedure (klachtenprocedure) voor klachten over ons werk en communicatie. In eerste instantie kunt u uw klacht richten tot de betrokken medewerker. Binnen 7 dagen ontvangt u een bevestiging uw klacht. U kunt een e-mail met uw klacht sturen aan de betrokken medewerker of aan info@biovakantieoord.nl.

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, richt u zich dan tot onze directie. U kunt Frans Wientjes (directeur) bereiken via frans@biovakantieoord.nl. Binnen 7 dagen ontvangt u een bevestiging van uw klacht en binnen 6 weken ontvangt u uitsluitsel.


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09