Jaarverslagen en downloads

Al onze cijfers en getallen

Al meer dan 97 jaar draagt Stichting Bio Kinderrevalidatie concreet bij aan het welzijn van kinderen.

Op deze pagina vind je de meest recente jaarverslagen en jaarcijfers van zowel Stichting Bio Kinderrevalidatie als van Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten.

Bestuur en directie van Stichting Bio Kinderrevalidatie vormen, sinds 1 januari 2008, een personele unie met het bestuur en de directie van Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten.

Jaarverslagen

Bio Kinderrevalidatie 2023 (Bio Vakantieoord)
Ncpg 2023 (Bio Manege)
Geconsolideerde jaarrekening 2023 (volgt snel)

Bio Kinderrevalidatie 2022 (Bio Vakantieoord)
NCPG 2022 (Bio Manege)
Geconsolideerde jaarrekening 2022

------

Bio Kinderrevalidatie 2021 (Bio Vakantieoord)
NCPG 2021 (Bio Manege)
Geconsolideerde jaarrekening 2021

Bio Kinderrevalidatie 2020
NCPG 2020
Geconsolideerde jaarrekening 2020

Bio Kinderrevalidatie 2019
NCPG 2019
Geconsolideerde jaarrekening 2019

Bio Kinderrevalidatie 2018
NCPG 2018

Bio Kinderrevalidatie 2017
NCPG 2017

Bio Kinderrevalidatie 2016
NCPG 2016

Bio Kinderrevalidatie 2015
NCPG 2015

Bio Kinderrevalidatie 2014
NCPG 2014

Nog meer documenten

VN-Resolutie artikel 30 en Bio Vakantieoord

BSD-score

Meerjaren beleidsplan 2018-2023
Stichting Bio Kinderrevalidatie en NCPG

Statuten Stichting Bio Kinderrevalidatie

Statuten Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten

Klachtenprocedure Stichting Bio Kinderrevalidatie


Bio een erkend goed doel

IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09