De organisatie

De organisatie Bio

Wat is Bio?

Bio is een afkorting die zowel wordt gebruikt voor de activiteiten van Stichting Bio Kinderrevalidatie en de Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. 
Beter bekend als het Bio Vakantieoord en de Bio Manege.

Onderstaande leden vormen samen het bestuur en de directie:


Bestuur

Johan Lokhorst

Johan Lokhorst liggend.JPG

Voorzitter

 

 

Angelique Poiesz

Angelique Poiesz staand.JPG

Penningmeester

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Youry Bredewold‏‏‎

Bredewold.jpg

Bestuurslid

Jacques Hoendervangers

Jacques Hoendervangers staand (1).JPG

Bestuurslid

Astrid Huitink-Jacobs

Astrid Huitink

Bestuurslid

Marco de Ruiter

Marco de Ruiter.jpg

Bestuurslid

Ron Sterk

Vue_Ron Sterk.png

Bestuurslid

Jannet van Zadelhoff-Hortulanus

Jannet van Zadelhoff staand.JPG

Bestuurslid

 

Directie

Frans Wientjes

Frans Wientjes.JPG

Directeur

 

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

Beloningen

De bestuursleden en de leden van het Gala-comité verrichten hun taken onbezoldigd. De directiebeloning is conform de richtlijnen en het rekenmodel van Goede Doelen Nederland. Medewerkers ontvangen een beloning conform de rechtspositieregeling.
Lees meer over het Bio Gala...

Samenstelling bestuur en directie

Bestuur en directie van Stichting Bio Kinderrevalidatie (Bio Vakantieoord) vormen sinds 1 januari 2008 een personele unie met het bestuur en de directie van Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. Het NCPG verzorgt op het terrein van het Bio Vakantieoord de exploitatie van de Bio Manege.

De reden van deze samenwerking ligt in het feit, dat de doelstellingen van de Stichting Bio Kinderrevalidatie en de NCPG zó dicht bij elkaar liggen, dat een gezamenlijke aansturing van beide stichtingen tot meer efficiency en tot meer gezamenlijke activiteiten kan leiden.

Er is sprake van een algemeen bestuur dat bestaat uit acht leden. De voorzitter en penningmeester vormen samen met de directeur het dagelijks bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur van NCPG hebben plaats op dezelfde dag als de vergaderingen van Stichting Bio Kinderrevalidatie.

Het dagelijks bestuur komt viermaal bijeen en ook het algemeen bestuur vergadert viermaal per jaar. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 5 jaar.

IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09