sms


Onze sms actie via nummer 4333 is niet meer actief.

Graag willen we iedereen bedanken voor hun bijdrage.

U kunt ons blijven steunen, kijk hiervoor de mogelijkheden

Actievoorwaarden SMS Bio

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie voor het Bio Vakantieoord, hierna te noemen 'actie' voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: 'deelnemers', door Stichting Bio Kinderrevalidatie, hierna te noemen: 'Bio’.

SMS "BIO" naar 4333 en u doneert twee euro
Omschrijving van de actie

Het Nederlandse publiek wordt op verschillende manieren, maar met name via een bioscoopcommercial, opgeroepen een sms met het woord 'bio’ of het woord ‘tom’ te sturen naar nummer 4333. Het betreft hier een eenmalige donatie.

Sms-actie 'bio'

Via verschillende kanalen, maar met name via een bioscoopcommercial, wordt de ontvanger van de boodschap opgeroepen een sms met de tekst ‘bio' te sturen naar het nummer 4333. Voor deze sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een dank-sms. Met deze dank-sms wordt eenmalig een donatie van € 2,00 (bij het woord ‘bio’) doorbelast op de mobiele telefoonrekening van de deelnemer. Afmelden voor deze dienst is niet nodig omdat het een eenmalige dienst betreft.

Waar gaat de opbrengst van de actie naartoe?

Het geld dat stichting Bio Kinderrevalidatie door deze actie ontvangt, is bestemd voor de exploitatie van het Bio Vakantieoord in Arnhem. De stichting streeft ernaar om de beperkingen van gehandicapte jongeren zo onbelangrijk mogelijk te maken, waardoor zij even wat minder bijzonder kunnen zijn. Hoofdactiviteit is de exploitatie van het Bio Vakantieoord, een vakantiepark dat gezinnen met gehandicapte kinderen de mogelijkheid biedt om van een onbezorgde vakantie te genieten. Het vakantiepark ligt midden in de bossen nabij Arnhem en heeft prachtig aangepaste appartementen waar gezinnen en groepen met een gehandicapt kind kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Op het terrein bevinden zich onder andere diverse aangepaste speeltoestellen, speciale ontspanningsruimtes, een zwembad met alle voorzieningen en een geheel aangepaste manege.

 

• Artikel 1 Algemeen
• Artikel 2 Gebruik gegevens
• Artikel 3 Aansprakelijkheid
• Artikel 4 Diversen
• Artikel 5 Spelregels SMS-actie

Artikel 1 Algemeen

1. Deelname aan de actie is mogelijk vanaf 10 december 2014.
2. Deze actie is georganiseerd voor deelnemers van 16 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
3. BIO behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen, te verlengen dan wel te wijzigen.
4. Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de SMS en de donatiegelden geen andere kosten verbonden. 

Artikel 2 Gebruik gegevens

1. Alle gegevens die BIO verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
2. De gegevens worden verzameld ten behoeve van BIO. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet verstrekt aan derden.
3. BIO zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het SMS-en gebruikte telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van BIO en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van BIO.
4. BIO is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.
5. Eventuele commerciële mailingen van BIO worden alleen aan het e-mailadres van een deelnemer gestuurd, indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. BIO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
2. Meer specifiek zijn BIO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk:
a. Voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortkomende schade.
b. Voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie.
c. Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan.
d. Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Artikel 4 Diversen

1. Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem.
2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal BIO een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Artikel 5 Spelregels

1. De deelnemer doet mee aan de sms-actie ten behoeve van het Bio Vakantieoord van BIO door een sms met de tekst 'bio' of ‘tom’ te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een sms. Met deze sms zal eenmalig een bedrag van €1,00 (bij het woord ‘bio’) of € 2,00 (bij het woord ‘tom’) bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.
2. De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn €2,00 (bij het woord ‘bio’) per ontvangen bericht, exclusief de telefoonkosten.
3. Dit is geen abonnementsdienst. Ben je jonger dan 16? Vraag dan toestemming aan je ouders.
4. Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.
5. Voor het uit voeren van deze dienst werkt BIO samen met GEEFSMS, een onderdeel van VFI, de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen.
6. Het bedrag wordt rechtstreeks aan BIO afgedragen, die de opbrengsten besteedt aan de exploitatie van het Bio Vakantieoord. De opbrengsten voor BIO zijn als volgt: uw donatie incl. btw minus de kosten van de operators incl. btw (= +/- 12 %).
7. Deze dienst voldoet aan de SMS Gedragscode en Reclamecode sms-dienstverlening.

Stichting Bio Kinderrevalidatie, Wekeromseweg 8, 6816 VS Arnhem, KvK nummer 41197926, BTW nummer 0029.87.922, telefoon: 026 – 4838208, E-mail info@stichtingbio.nl 

Stel je er geen prijs op om door BIO op de hoogte te worden gehouden of gebeld te worden? Als je je telefoonnummer mailt, halen wij het uit ons systeem. Mail naar info@stichtingbio.nl.

IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09