Becasine

Biothlon Becasine

De Becasine is een rolstoel die door twee of vier personen makkelijk door de natuur te rijden is. De persoon in de Becasine kan hierdoor op meer plekken komen en natuurlijk meedoen met de Biothlon.

Biothlon becasines

Voor de Biothlon heeft het Bio Vakantieoord 10 Becasines beschikbaar. U kunt hier bij het inschrijven voor kiezen en u loopt dan met 3 anderen en een Becasine-bereider mee met de Biothlon. Wij kunnen de Becasine voorzien van uw logo.


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09