Bio Gala inschrijven

Bio gala

Reserveer uw tafels voor het BIOGALA

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk. De door u opgegeven informatie zal alleen worden gebruikt voor het organiseren van het BioGala.
De gegevens worden verwerkt door Stichting Bio Kinderrevalidatie en daarbij houden wij ons aan alle geldende privacywetgevingen.
Lees hiervoor de Privacy verklaring van Stichting Bio Kinderrevalidatie.

Meer informatie?

Neem contact op met Mirjam Rosier: biogala@stichtingbio.nl


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09